Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин https://firstcoffeefactory.com/  за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта https://firstcoffeefactory.com/  cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът https://firstcoffeefactory.com/ , който е собственост на “ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът https://firstcoffeefactory.com/ , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
“ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД е търговското дружество, с регистрационен номер: 200477199, със седалище в гр. София, р-н Овча Купел, ул. „Боряна“ 52А, партер, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на електронния магазин https://firstcoffeefactory.com/  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин https://firstcoffeefactory.com/ , е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.5. В електронния магазин https://firstcoffeefactory.com/  на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на https://firstcoffeefactory.com/  да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.7. На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА“. Натискането на бутон „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА“ записва избрания продукт във виртуална пазарска количка на Потребителя. Съдържанието на количката се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Виж количката“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска количка, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Продължаване с поръчката“ се появяват данните на клиента и данните за доставка. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Поръчка“.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „ Поръчка “- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата поне един продукт и е натиснат първият бутон „КУПИ”.
3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин https://firstcoffeefactory.com/ се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.6 Работното време на консултантите на онлайн магазин https://firstcoffeefactory.com/  е:
От понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.
Почивен ден: събота и неделя

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ
4.1. След като в https://firstcoffeefactory.com/  постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.3.1. Обикновена доставка – в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма „Еконт”, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Еконт” в съответния град.

4.6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт” да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

4.7. Цената на доставката е за сметка на Потребителя.

5. ПЛАЩАНЕ


5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши, както следва:

5.1.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

5.1.2. С банков превод;

5.1.3. С карта Mastercard/Visa

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките 14 дни от получаване на стоката.

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
производствени дефекти на стоката;
констатирани липси на части от стоката;
изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
повреда на стоката при транспортирането.


6.6. Рекламацията може да се предяви пред „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД на посочения телефон 0899 966 782, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневния срок.

6.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
Запазен добър търговски вид.
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка и етикет.


6.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

6.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Еконт”.
В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Еконт”, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0899 966 782 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта https://firstcoffeefactory.com/ , е собственост на „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин https://firstcoffeefactory.com/ .

7.2. Забранява се копирането на текстове от https://firstcoffeefactory.com/  и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за кафе https://firstcoffeefactory.com/ ”, като онлайн магазин за кафе https://firstcoffeefactory.com/ следва да бъде линк към https://firstcoffeefactory.com/ .

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

8.2. „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД. , за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефонен номер 0899 966 782, на email: TBelitegroup@gmail.com  и през контактната форма в секция „контакти“.

9.2. „ТБ ЕЛИТГРУП“ ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

10.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД е търговското дружество, с регистрационен номер: 200477199, със седалище в гр. София, р-н Овча Купел, ул. „Боряна“ 52А, партер, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Този електронен магазин https://firstcoffeefactory.com/ се притежава от “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД се стреми да Ви предостави достъпни и полезни продукти на електронния си магазин.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “ТБ ЕЛИТГРУП” ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Личните данни, които предоставяте на “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за обработка и доставка на поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за информационен бюлетин може да бъде отменен по всяко време, като се свържете с нас и заявите подобно желание или като следвате инструкциите за отказване от информационен бюлетин, описани във всеки имейл, част от бюлетина).

Всеки потребителски профил и всяка поръчка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител. Това може да стане чрез изпращане на имейл до TBelitegroup@gmail.com , в който потребителят трябва да заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на уебсайта https://firstcoffeefactory.com/ .

Личните данни, които изискваме при създаването на профил и/или създаването на поръчка, са следните: име и фамилия на получател, телефонен номер за връзка, адрес за доставка и имейл адрес. Тези данни са необходими за обработването на всяка поръчка и изпращането ѝ за доставка чрез куриерска компания. За целта, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от вас адрес.

В случай на връщане на продукти, които са заплатени чрез банков превод, сумите се възстановяват чрез банков превод. За целта, екипът на “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител и достъпил https://firstcoffeefactory.com/ , страниците, които са посетени, браузърите, които са използвани за посещение на нашия уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).

https://firstcoffeefactory.com/  използва т.нар. „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на електронния ни магазин https://firstcoffeefactory.com/ .

В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, https://firstcoffeefactory.com/ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на съответната информация. С изразяване на съгласие с настоящите условия за ползване и политика за личните данни на “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

“ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

“ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, която е станала достъпна в резултат на използването, регистрацията и/или поръчка на https://firstcoffeefactory.com/ , освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент. “ТБ ЕЛИТГРУП” ЕООД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените.